Geen vreugde maar verdriet

 

Niets is aangrijpender dan de geboorte en de dood, het begin en het

einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling of

kort daarna overlijdt, vallen deze gebeurtenissen samen. Dat gebeurt ook als

een gewenste zwangerschap wordt afgebroken omdat het ongeboren kind een ernstige afwijking heeft.

 

Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende soorten verlies waarmee een mens te maken kan krijgen, ook als het tijdens de zwangerschap of rond de bevalling gebeurt. Het verdriet om het verloren kind is eindeloos groot. Alle toekomstverwachtingen zijn plotseling veranderd.

 

De verloskundigen van Astrea helpen jou en je partner waar mogelijk bij dit grote verlies. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie een voorlichtingsbrochure uitgebracht: Verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling.

 

VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING.pdf

Ook kun je veel steun vinden bij een van deze organisaties:

 

 

Landelijke Zelfhulporganisatie Ouders van een overleden kind

Vereniging van ouders die een kind verloren. Naast informatie wordt hulp gegeven door lotgenoten,

zowel individueel als in groepsverband.

Postbus 418, 1400 AK Bussum

tel. 0900-2022723 (op werkdagen van 09.00-12.00, 14.00-17.00 en 19.00-22.00 uur)

e-mail: cka@zeelandnet.nl

internet: www.vook.nl

 

Stichting ‘Achter de regenboog’

Biedt hulp bij verliesverwerking met kinderen en jongeren. Kaap Hoorndreef 38, 3563 AV Utrecht

tel. 0900-2334141

e-mail: info@achterderegenboog.nl

internet: www.ahterderegenboog.nl

 

Stichting ‘Lieve engeltjes’

Lotgenotencontactgroep via Internet voor eenieder die het verlies van een kind(je),

zelf of in haar/zijn omgeving heeft meegemaakt.

Postbus 140, 6930 AC Westervoort

e-mail: bestuur@lieve-engeltjes.nl

internet: www.lieve-engeltjes.nl

 

Stichting Contactgroep Zwangerschapsbeëindiging

Lotgenotengroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd nadat bij hun ongeboren kind een ernstige aandoening werd geconstateerd.

internet: www.sczb.nl

 

Website TTS

Voor ouders en mensen uit hun omgeving die een kindje (of kindjes) verloren aan de gevolgen van TTS

(Tweeling Transfusie Syndroom).

e-mail: svnoort@jvnoort.nl

internet: www.ttservaring.nl

 

Stichting ‘In de wolken’

Brochures over en voor rouwende kinderen, jeugdliteratuurlijst en herinneringsboeken.

Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze

tel. 040-2260450 (ma- t/m do-ochtend)

e-mail: info@in-de-wolken.nl

internet: www.in-de-wolken.nl

Fiom, Stichting Ambulante Fiom

Fiom is specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Bij Fiom kun je gratis en anoniem online keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap volgen (www.zwangerwatnu.nl). Daarnaast heeft Fiom een netwerk van gespecialiseerde hulpverleners door heel Nederland waarnaar zij je door kunnen verwijzen. De hulpverlening is gratis en een verwijzing is niet nodig.

tel. 088 – 126 49 00

e-mail: info@fiom.nl

internet: www.fiom.nl

 

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)

Een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw.

Kaap Hoorndreef 38, 3563 AV Utrecht

tel. 030-2761500 (woe 9.00-12.00 uur)

e-mail: info@verliesverwerken.nl

internet: www.verliesverwerken.nl

 

Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland.

Hulp bij problemen rond leven en sterven.

EKR-Huis, Halterstraat 3c, 7201 MV Zutphen

tel. 0575-545703 (di t/m do 10.00-17.00 uur)

e-mail: info@kubler-ross.nl

internet: www.kubler-ross.nl

 

Stichting Make a memory

Maakt belangeloos professionele foto’s voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s of kinderen, zowel in ziekenhuizen als op andere locaties.

internet: www.makeamemory.nl

 

VSOP Alliantie voor Erfelijkheidsvraagstukken

Binnen de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen) werken 58 organisaties samen op het beleidsterrein van zeldzame aandoeningen, genetica en medische biotechnologie.

Koninginnelaan 23, 3762 DA Soest

tel. 035-6034040

e-mail: vsop@vsop.nl

internet: www.vsop.nl

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Postbus 2001, 3500 GA Utrecht

tel. 030-2823100

e-mail: info@knov.nl

internet: www.knov.nl