Astrea breadcrumb logo

Info

Klachtenregeling

Wij staan altijd open voor een gesprek.

Wij hopen dat jullie onze begeleiding als prettig ervaren. Toch kan het voorkomen dat je niet (volledig) tevreden bent over onze zorg. In dat geval nodigen we jullie uit om dit met ons te bespreken. Wij staan altijd open voor een gesprek hierover. Als een gesprek niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, kunnen jullie een klacht indienen bij een onafhankelijke instantie. Ga hiervoor naar:

Privacy verklaring

Astrea gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Astrea deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Astrea bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Astrea houdt met goede middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Astrea vraagt toestemming aan cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, alleen als er geen behandelcontract gesloten is. Bij het verkrijgen van uw persoonsgegevens informeert Astrea u in een apart document over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in het kort: inzage, rectificatie, verwijderen, overdracht, beperking, bezwaar tegen de verwerking, klacht indienen bij de AP. U kunt bij Astrea terecht met uw verzoek om uw rechten toe te passen. Astrea informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Astrea informeert cliënten indien Astrea bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.