Astrea breadcrumb logo

Przesiewowe badania prenatalne

Nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT)

Nieinwazyjne badanie prenatalne polega na badaniu krwi. Po 11. tygodniu ciąży w krwi matki można wykryć i zbadać DNA dziecka. 

W badaniu tym wykrywa się następujące schorzenia: trisomię 18 (syndrom Edwardsa), trisomię 13 (zespół Patau), trisomię 21 (zespół Downa), a na życzenie badamy również inne aspekty.