Privacybeleid

Op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679) Verloskundigenpraktijk Astrea gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Wij vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geenbehandelcontract gesloten is. Verder  informeren wij patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van de patiëntgegevens en over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wij informeren patiënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.